Clark E. Moustakas „Vienatvė“

Vienatve

„Gražus vienišos patirties reikšmingumo vaizdinys sukurtas šiame Kahlilio Gibrano (Chalilis Džibranas) eilėraštyje.

 

Žlugime, mano Žlugime, mano vienatve ir mano atskirtie,

Tu man brangesnis nei tūkstantis laimėjimų,

Mano širdžiai esi saldesnis nei visa šio pasaulio šlovė.

 

Žlugime, mano Žlugime, mano savivoka ir mano iššūki,

Tai tavo dėka žinau, jog dar esu jaunas ir eiklus,

Jog man dar negresia įstrigti nuvytusių laurų spąstuos.

Tavy atradau vienišumą

Ir džiaugsmą būti atstumtuoju ir paniekintuoju.

 

Žlugime, mano Žlugime, mano spindintis karde ir skyde,

Tavo akyse perskaičiau,

Kad būti užkeltam ant sosto – tai tas pat, kas pakliūti vergijon,

Būti suprastam – tas pat, kas būti sulygintam su žeme,

O būti perprastam – ne kas kita, kaip pasiekti savo pilnatvę

Ir, tarsi sunokusiam vaisiui, nukristi ir būt suvartotam.

 

Žlugime, mano Žlugime, mano senasis bendražygi,

Tu girdėsi visas mano dainas ir mano šauksmą, ir mano tylėjimą,

Ir ne kas kitas, o tik tu bylosi man apie sparnų plakimą,

Apie jūrų šniokštimą,

Apie kalnus, liepsnojančius naktyje,

Ir tiktai tu įkopsi į mano stačią, uolėtą sielą.

 

Žlugime, mano Žlugime, mano nemirtingas narsume,

Tu ir aš drauge juoksimės ūžiant audrai,

Ir drauge mudu kasime kapus viskam, kas miršta mumyse,

Ir valingai stovėsime saulėje,

Ir būsim pavojingi.“

 

Isaak Brodsky "New Moon" (1906)

Isaak Brodsky “New Moon“ (1906)