Kas yra Vedos?

Vedų dalis

Vedos – tai senoviniai Indijos šventraščiai. Jas sudaro sanskrito kalba parašytos knygos, kuriose aptariami visi žmogaus gyvenimo aspektai (pradedant mityba ir baigiant tikėjimu). Vedų pavadinimas kilęs iš sanskrito kalbos žodžio veda, reiškiančio žinojimą.

Vedos – vieni iš seniausių dar egzistuojančių žmonijos raštų. Manoma, kad neatmenamais laikais Dievas jas apreiškė išminčiams, o šie žinias perdavinėjo žodžiu iš kartos į kartą. Maždaug prieš 5000 m. išminčiai, vadovaujami Vyasadevos, Vedas pradėjo sistemiškai užrašinėti, kad išsaugotų ateinančioms kartoms, nes artėjo Kali-yuga – pykčių ir veidmainystės epocha (kuri tęsiasi iki šiol).

Vedos yra keturios: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda ir Atharva Veda.

Rig Veda

Pati seniausia iš Vedų. Joje užrašyti himnai, maldos (mantros), ir žinios apie Rig-vedinę civilizaciją (jos socialinę, ekonominę, politinę ir religinę padėtį).

Sama Veda

Išvertus iš sanskrito kalbos, sama reiškia dainavimą. Šioje Vedoje surašyta daugiau nei 1500 mantrų, kilusių iš Rig Vedos himnų. Šios mantros adaptuotos giedojimui.

Yajur Veda

Išvertus iš sanskrito kalbos, Yajur reiškia apeigas. Ši Veda nurodo, kaip atlikti įvairius ritualus (didelė dalis žinių taip pat kildinama iš Rig Vedos).

Atharva Veda

Šioje Vedoje surašyta daug Dievo garbinimo ir meldimosi būdų bei materialios žinios (pvz., Ayur-Veda – mokslas apie sveikatą).

Informacijos šaltiniai:

http://www.harekrishnatemple.com/chapter14.html

http://hinduism.about.com/cs/vedasvedanta/a/aa120103a.htm

http://www.interfaith.org/hinduism/vedas/